Belastingvoordelen bij Financial Lease

Financial Lease biedt u vele financiële voordelen, maar wist u dat Financial Lease ook veel fiscale voordelen biedt?

Er zijn verschillende regels voor starters en ondernemers die al langer een bedrijf hebben. Hieronder leggen wij de regels uit voor 2016.

Nieuwe Bijtellingregels

Voor de liefhebbers van tabellen en cijfers; deze zijn onderaan de pagina toegevoegd!

Voorbeeld

In het hele voorbeeld gaan we uit van een belastingtarief van 52%, het hoogste tarief zoals deze in Nederland van toepassing is. Let op, dit is zonder rekening te houden met de MKB winstvrijstelling van 14%.

In het voorbeeld gaan we uit van de aanschaf van een bestelwagen, met een aanschafwaarde van € 15.000, op basis van Financial Lease met een looptijd van 60 maanden komt dit neer op een leasetarief van 307 euro per maand. (zonder aanbetaling of slottermijn)

Het totaal te betalen bedrag op basis van de overeenkomst is altijd 307 * 12 = € 3684,- per jaar.

Investeringsaftrek voor uw bedrijfswagen

Omdat u met Financial Lease economisch eigenaar bent van het voertuig, heeft u fiscaal een investering gedaan en heeft u recht op de zogenoemde ‘kleinschaligheidsinvesteringsaftrek’, een hele mond vol, wat het inhoudt is dat u van het totale investeringsbedrag, dus het bedrag waarop de leaseovereenkomst is bepaald, investeringsaftrek mag genieten.

De investeringsaftrek in 2016 kan in het meest gunstige geval 28% (tot 55.000,- ), dat betekent dat u dit percentage van de het aankoopbedrag mag aftrekken.

Voorbeeld

U trekt 28% € 15.000 af, dit is € 4.200 euro aftrek, tegen het belastingtarief is dit betekent een netto belastingbesparing van € 4.200 * 52 % = € 2.184,-

Belastingbesparing investeringsaftrek: € 2.184,-

Voor de investeringsaftrek gelden enkele beperkingen, zo is deze alleen geldig voor auto’s met grijs kenteken (dus alle bussen en bestelwagens). Daarnaast geldt de investeringsaftrek tot een totaal investeringsbedrag in een jaar van 311.242,- euro. Zie de bijlage voor details.

Nieuwe Bijtellingregels

Afschrijven op uw auto met Financial lease

U bent economisch eigenaar van uw gekochte auto, daarom mag u vanaf de aanschafdatum hierop afschrijven. Voor auto’s geldt een afschrijvingsduur van 5 jaren. Dit betekent dat u met afschrijvingen, het aankoopbedrag van uw nieuwe auto is 5 jaar van de winst mag aftrekken. De belastingdienst gaat uit van een restwaarde, grofweg tussen de 5% en 20% van het aanschafbedrag.

Voorbeeld

In ons voorbeeld betekent dit dat u per jaar een bedrag van € 15.000 gedeeld door 5 jaar = € 3.000 per jaar van de winst mag aftrekken.

U mag dus € 3.000 van de winst afhalen, op basis van het belastingtarief is dit een netto belastingbesparing van € 3.000 * 52% = € 1.560.

Belastingbesparing afschrijvingen : € 1.560

Andere leasevormen:

Bij andere leasevormen, zoals shortlease, operational lease en huur bent u slechts ‘gebruiker’ van het voertuig, dit betekent dat u geen economisch eigenaar bent en er niet op mag afschrijven.

Financial Lease zoals Finalease.nl dit aanbiedt, is de enige leasemogelijkheid met afschrijving.

Rente aftrekbaar als kosten

In Nederland is het toegestaan het totale bedrag aan rente dat betaald wordt, op basis van een Financial Lease overeenkomst, van de winst af te trekken, dit is de renteaftrek.

Een Financial Lease berekening is altijd gemaakt op basis van rente en aflossing, waarbij de verhouding van rente eerst hoger is dan de aflossing en waar dit aan het eind van de looptijd draait naar een verhouding waarbij de aflossing groter is dan de rente (annuïteiten).

Voorbeeld

U betaalt op basis van de overeenkomst het eerste jaar € 307,- * 12 maanden = € 3684,- euro, hiervan is € 1.164,- rente (zie bijlage).

Deze rente heeft recht op aftrek, u mag dus 1.164 euro aftrekken, op basis van het belastingtarief is dit een netto belastingbesparing van 1.164 * 52% = € 605!

Belastingbesparing renteaftrek : € 605,-

Nieuwe Bijtellingregels

Totale belastingbesparing

Onder elkaar ziet dit er als volgt uit:

Besparing Renteaftrek: € 605
Besparing Afschrijvingen:(zonder rekening te houden met de restwaarde) € 1.560
Besparing Investeringsaftrek:(zonder rekening te houden met de MKB winstvrijstelling) € 2.184
Totale besparing € 4.349

In totaal betaalt u door deze Financial lease overeenkomst € 4.349 minder belasting! Dit afgezet tegen het totale bedrag wat u betaalt het eerste jaar, namelijk € 3.684, krijgt u € 665,- meer belasting terug, dan dat u op basis van de leaseovereenkomst aan rente en aflossing betaalt!

Dit is een aardige belastingvoordeel die u zo behaald!

Extra Financial Lease informatie voor startende ondernemers

Om het ondernemen te stimuleren, zijn er nieuwe wetten voor startende ondernemers. Zo mag de startende ondernemer in 2016 zelf bepalen hoe hij zijn investeringen in 2016 afschrijft.

Voorbeeld

Zo mag u dan bijvoorbeeld uw hele bus van € 15.000 euro in één keer afschrijven, wat tot een extra belastingbesparing van € 12.000 (15.000 minus al berekende afschrijving van 3.000) * 52 % = € 6.240 leidt!

Bijlage met berekeningen en details

1. Rente en aflossingsberekening

Maandbedrag Aflossing Rente Totaal aflossing Openstaand bedrag Totale rente
januari € 307,03 € 202,03 € 105,00 € 202,03 € 14.797,97 € 105,00
februari € 307,03 € 203,44 € 103,59 € 405,47 € 14.594,53 € 208,59
maart € 307,03 € 204,86 € 102,16 €  610,33 € 14.389,67 € 310,75
april € 307,03 € 206,30 € 100,73 €  816,63 € 14.183,37 € 411,48
mei € 307,03 € 207,74 € 99,28 € 1.024,37 € 13.975,63 € 510,76
juni € 307,03 € 209,20 € 97,83 € 1.233,56 € 13.766,44 € 608,59
juli € 307,03 € 210,66 € 96,37 € 1.444,23 € 13.555,77 € 704,95
augustus € 307,03 € 212,14 € 94,89 € 1.656,36 € 13.343,64 € 799,84
september € 307,03 € 213,62 € 93,41 € 1.869,98 € 13.130,02 € 893,25
oktober € 307,03 € 215,12 € 91,91 € 2.085,10 € 12.914,90 € 985,16
november € 307,03 € 216,62 € 90,40 € 2.301,72 € 12.698,28 € 1.075,56
december € 307,03 € 218,14 € 88,89 € 2.519,85 € 12.480,15 € 1.164,45

2. investeringsaftrek tabel

Totaal bedrag aan investeringen Bedrag
meer dan Niet meer dan
- €2.300 € 0
€ 2.301 € 56.024 28% van het investeringsbedrag
€ 56.025 € 103.748 € 15.687
€ 103.749 € 311.243 €15.687 minus 7,56% van (investering minus € 103.748)
€ 311.243 - € 0

3. Bijtellingsregels huidig en nieuw in categorieen per Co2 uitstoot

Hoogte Bijtelling 0% 4% 7% 14% 15% 20% 21% 25%
huidige situatie diesel < 51 n.v.t. n.v.t. 51-88 n.v.t. 89-112 n.v.t. > 112
  benzine < 51 n.v.t. n.v.t. 51-95 n.v.t. 96-124 n.v.t. > 124
01-01-2014 diesel n.v.t. n.v.t. < 51 51-85 n.v.t. 86-111 n.v.t. > 111
  benzine n.v.t. n.v.t. < 51 51-88 n.v.t. 89-117 n.v.t. > 117
01-01-2015 alle n.v.t. 0 1-50 51-82 n.v.t. 83-110 n.v.t. > 111
01-01-2016 alle n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t. 1-50 n.v.t. 51-106 > 107

Dankzij onze ruime voorraad van gebruikte personenauto's, bestelauto's en bestelwagens zit er altijd iets tussen wat geschikt is voor uw situatie. Graag zouden wij u dan ook laten zien wat wij u kunnen bieden tegen het allerbeste tarief in de markt!

Klik hier om onze voorraad te zien