Bedrijfswagens en Milieuzones; hoe zit dat in 2020

Bedrijfswagennieuws | 2020
dinsdag 30 juni 2020 om 12:55

Overweeg je om nu een andere bedrijfswagen op diesel aan te schaffen of te leasen op basis van financial lease? Dan is het handig om in ieder geval bewust te kiezen voor een bedrijfswagen met de E6 emissienorm. Dit is waarom:

Gemeenten kunnen voor bedrijfswagens per 1 januari 2025 strengere eisen stellen m.b.t. milieuzones. Vanaf die datum mogen voorlopig alleen diesels met emissieklasse 4 of 5 en hoger de milieuzone in. Ook kan het zo zijn dat gemeenten per die datum een "blauwe" en een "nul emissie" milieuzone in gaan voeren. In dat laatste geval mag je de zone alleen inrijden als je bedrijfswagen volledig elektrisch is of geen schadelijke stoffen uitstoot (waterstof). Deze regelingen moeten zekerheid bieden aan de markt, maar alles kan nog veranderen bij de tussentijdse evaluatie voor landelijke harmonisering van de milieuzones en emissienormen in 2022.

Luchtkwaliteit

Door de steeds verder toenemende verkeersdrukte en filevorming in én om bepaalde steden verslechterd daar de luchtkwaliteit. Uitlaatgassen van het verkeer dragen hieraan bij en dit slecht voor de gezondheid en het milieu. Ook de normen m.b.t. hoeveel vervuilende stoffen er in de lucht mogen zitten worden steeds strenger. Hierdoor kunnen gemeenten tegenwoordig milieuzones invoeren om zo niet alleen de lokale uitstoot maar ook de routering naar industriële gebieden in en rond die steden bij te sturen. Deze milieuzones kunnen ook voor jouw bedrijfswagen gelden.

Wat is een milieuzone

Een milieuzone is een gebied in een stad waar bepaalde dieselvoertuigen niet in mogen rijden. Rij je in een auto op benzine, lpg of in een elektrische bedrijfswagen dan mag je alle milieuzones inrijden. Voor dieselvoertuigen kun je sinds 1 januari 2020 verschillende regels tegenkomen. Er zijn op dit moment 13 gemeenten in Nederland met een milieuzone voor dieselvoertuigen. Per gemeente konden de regels en verkeersborden nogal verschillen en daarom worden deze in de loop van dit jaar gelijkgetrokken of zijn dat al.

Op dit moment zijn er 4 steden in Nederland die een eigen milieuzone hebben voor auto’s en bedrijfswagens die op diesel rijden. Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Utrecht. Er zijn meer gemeenten met milieuzones maar die gelden vooral voor vrachtwagens. Amsterdam heeft daarnaast ook nog een milieuzone voor taxi’s.

Omdat er momenteel verschillende regels worden gehanteerd voor milieuzones in verschillende gemeenten brengt dat onduidelijkheid met zich mee. Wat in de ene gemeente mag mag ergens anders weer niet en daar wil de overheid van af. Alle gemeenten en dus ook steden in Nederland dienen dan ook voor 29 oktober 2020 de milieuzones volgens de nieuwe verkeersregels in te voeren.

Milieuzone volgens de nieuwe verkeersregels

In de milieuzones volgens de nieuwe verkeersregels kun je 2 verschillende typen milieuzones. Een gele milieuzone: Rij je in een bedrijfswagen die op diesel rijdt? Dan mag je alleen in deze milieuzone komen als je auto emissieklasse 3 of hoger heeft. Inrijden voor bedrijfswagens met een emissieklasse van 0,1,of 2 is dan verboden. De emissieklasse is een cijfer waarmee wordt aangegeven hoe schoon je voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig.

Een groene milieuzone: Heeft je bedrijfswagen die op diesel rijdt en een emissieklasse van 4 of hoger? Dan mag je sowieso tot 2025 in een groene milieuzone komen. Een groene milieuzone is dus toegestaan voor dieselvoertuigen met een emissieklasse van 4 of hoger. Dieselvoertuigen met emissieklasse 0, 1, 2 of 3 mogen hier niet in. Na 2025 mag je met E4 alleen in de gele milieuzones komen.

Lees hier alles over de emissienormen E3, E4, E5 en E6