Investeringsaftrek in 2018

Advies | 2019
woensdag 27 februari 2019 om 13:19

Wanneer je bedrijfsmiddelen aanschaft voor je bedrijf dan kan dit belastingvoordeel opleveren. Op het moment dat deze investering voldoet aan de op dat moment geldende voorwaarden, dan kun je voor dat boekjaar via investeringsaftrek een bepaald bedrag van de winst aftrekken. Wanneer je bij ons een Financial Lease contract aangaat, wordt dat ook gezien als een investering. Alle nieuwe en/of gebruikte bedrijfswagens met een grijs kenteken komen hiervoor in aanmerking. Hieronder leggen we je uit wat deze aftrekpost inhoudt.

Wat betekent investeringsaftrek?

Wanneer je als ondernemer een bedrijf begint, dan moet er geïnvesteerd worden ongeacht in welke branche je actief gaat zijn. Daar hoort veelal ook een bedrijfswagen bij. Immers wil je als ondernemer goed voor de dag komen en een bedrijfswagen draagt hier veel aan bij. 

Wanneer je geïnvesteerd hebt in een bedrijfswagen, dan kun je dit als ondernemer aftrekken van de winst. De belastingdienst heeft hier wel een aantal voorwaarden aan gesteld, waar we verder op de pagina dieper op in zullen gaan. 

Investeringsaftrek staat los van het afschrijven van bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat het voornamelijk startende ondernemers gezien kan worden als een extra stimulans van onze overheid om te gaan investeren. Natuurlijk hebben ook al langer bestaande ondernemers recht op investeringsaftrek.

Waaruit bestaat de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een verzamelnaam voor aftrekposten die onder dezelfde regeling vallen. Het gaat om de volgende drie aftrekposten:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kleinere investeringen in bedrijfsmiddelen)
  • Energie-investeringsaftrek (bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan)
  • Milieu-investeringsaftrek (bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan)

In de meeste gevallen zullen ondernemers te maken krijgen met de eerstgenoemde aftrekpost, de KIA. Deze aftrekpost heeft betrekking op het investeren in bedrijfsmiddelen, dus ook een bedrijfswagen. Iedere ondernemer kan hiervan gebruik maken, wanneer er aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Hoe werkt de kleinschaligheidsaftrek?

De KIA heeft betrekking op het investeren in bedrijfsmiddelen. De hoogte van de aftrek hangt af van het bedrag dat geïnvesteerd is. Om in aanmerking te komen voor kleinschaligheidsaftrek moet je onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland
  • Voor de inkomstenbelasting moet je aangemerkt worden als ondernemer
  • Je hebt in deze periode in bepaalde bedrijfsmiddelen geïnvesteerd
  • Je bedrijfsmiddel moet meer hebben gekost van 450 euro (excl. Btw) 

Bij de aanschaf van een jong gebruikte bedrijfswagen zal laatstgenoemde vrijwel altijd het geval zijn.

Om verder gebruik te kunnen maken van de kleinschaligheidsaftrek moet de totaalsom van de investeringen meer dan €2301 euro hebben gekost en maximaal €312.176. Voor investeringen tussen de €2301 en €56192 is er een percentage geldend van 28%. Op het onderstaande plaatje van de Belastingdienst kun je dit nalezen:


Het bedrag dat je uiteindelijk van de winst kunt aftrekken, is dus altijd samenhangend met het totaal bedrag dat je in datzelfde boekjaar hebt geïnvesteerd in je bedrijf. Het maximumbedrag is dus €15734 (56192 x 28%). Ook wanneer je meer investeert dan €59192.

Wanneer je bij Finalease.nl dus een bus leaset van €11.000, kun je via de kleinschaligheidsaftrek dus 28% aftrekken. Dit komt neer op een bedrag van:

€11.000 delen door 28 % = €3080

De bus kost je dus eigenlijk maar €11.000 - €3080 = €7920