Financial of Operational lease?

Advies | 2019
vrijdag 22 maart 2019 om 16:35

Wilt u meer weten over Financial Lease en hoe zich dit tot operational lease verhoudt? Wij hebben de antwoorden voor u! We raden u aan om de onderstaande informatie aandachtig door te lezen, want we willen dat mensen de beste keuze kunnen maken. De informatie hieronder is volledig transparant en tot op heden zijn we nog geen completere informatie tegengekomen.

Financial Lease

Financial lease is één van de twee meest gangbare leasevormen in Nederland. Waar operational lease (de tegenhanger van Financial lease) vaak wordt toegepast bij nieuwe bestelauto’s, is financial lease vaak van toepassing op tweedehands bestelauto’s. 

Dit betekent echter niet dat het omgekeerde onmogelijk is, maar het is opzicht logisch waarom deze verschillen bestaan. 

Dit komt omdat bij Financial Lease van nieuwe auto’s vaak leidt tot enorm hoge maandbedragen bij de aanschaf van een nieuwe bestelauto. Dit komt omdat met financial lease de auto doorgaans ook geheel wordt afbetaald binnen de vooraf vastgestelde looptijd. Een tweedehands auto echter is qua aanschafwaarde vaak een fractie van de aanschafwaarde van een nieuwe auto. Afbetalen is dan veelal een stuk goedkoper.

Eigendom

Het grote verschil in deze twee vormen van lease zit hem in het eigendom. 

Bij Financial Lease:

Ben je direct economisch eigenaar van de auto en staat hij daarom dus ook op je eigen naam. Het juridische eigendom en daarmee het recht om hem weer te kunnen verkopen wordt direct na het verstrijken van de looptijd verkregen. Financial Lease valt simpel gezegd te vergelijken met het aanschaffen van een huis met een hypotheek erop. Als de hypotheek is afbetaald, dan is het huis van jou. Tijdens het betalen van de hypotheek is het huis ook van jou, maar is het juridisch gezien nog wel onderdeel van de bank.

Bij Operational Lease:

Blijft het eigendom altijd bij de leasemaatschappij. Bij operational lease komen bepaalde zaken voor rekening van de huurder, zoals; regulier onderhoud, reparaties bij storingen en de vervanging van onderdelen door slijtage. Naast deze sporadische kosten komen ook de vaste kosten als de verzekering en wegenbelasting voor rekening van de verhuurder. Bij deze vorm sluit je dus eigenlijk een huurovereenkomst af. Naast de huur betaal je geen onderhoudskosten, maar je zult nooit eigenaar worden van het huis.

Fiscale verschillen

Operational Lease:

Zoals eerder vermeld ‘huur’ je bij operational lease als het ware de auto van de leasemaatschappij. Qua contractvormen zijn er verschillende looptijden mogelijk. Over het algemeen zijn 36 tot 60 maanden echter het meest gangbaar.

De auto komt altijd op naam te staan van de leasemaatschappij en u levert de auto dus ook weer in na het verstrijken van de looptijd. Dit betekent dat u aan het einde van de looptijd dus geen bezit of eigendom heeft verworven. De bus wordt kortom nooit van jezelf. Onder bepaalde voorwaarden is het in sommige gevallen mogelijk een koopoptie te krijgen.

Het leasebedrag per maand bestaat bij Operational Lease uit: 

 • Kostenafdekking afschrijving (waardevermindering)
 • Rentekosten totale investering,
 • Kostenafdekking regulier onderhoud,
 • Afdekking risico buitengewoon onderhoud
 • Afdekking slijtage onderdelen
 • Wegenbelasting
 • Verzekering
 • Servicekosten en assurantie
 • Pechhulp en vervangend vervoer

Afhankelijk van de leasemaatschappij zijn 1 of meerdere onderdelen zelf te regelen en wordt het maandbedrag aangepast.

De voor- en nadelen op een rijtje:

De fiscale voordelen die u hebt zijn enkel btw voordelen.

De fiscale nadelen: mogelijke bijtelling, geen renteaftrek, geen investeringsaftrek en geen afschrijving.

Andere voordelen: Geen wegenbelasting, geen verzekeringskosten, geen onderhoudskosten.

Andere Nadelen: De auto zal nooit uw eigendom worden, weinig tot geen flexibiliteit tijdens de looptijd van het contract, hoge kosten bij vroegtijdige beëindiging, beperking in het aantal kilometers, hoge risicoafdekking.

Financial lease:

Financial lease is in hoofdzaak uitermate geschikt voor ondernemers die een bedrijfsauto willen aanschaffen, maar liever genoeg liquide middelen overhouden om in andere zaken te kunnen investeren.

Bij financial lease koop je dus een auto met behulp van een geheel of gedeeltelijke (d.m.v. een slotsom/slottermijn) financiering. De auto komt op eigen naam (of op naam van de onderneming) te staan en dus niet op naam van leasemaatschappij. Na de looptijd wordt je juridisch eigenaar van de bedrijfswagen en kun je ermee doen wat je wilt.

Bij Financial Lease zijn er net als bij Operational Lease verschillende lange- of korte looptijden mogelijk. 48 tot 60 maanden zijn het meest gangbaar. De leeftijd van het voertuig is van invloed op de mogelijkheden voor een langere looptijd. Dit betekent dat er voor relatief oudere auto's minder gemakkelijk een lange looptijd mogelijk is.

Wanneer je een contract afsluit op basis van Financial Lease wordt je direct gezien als economisch eigenaar. Doordat dit het geval is, heb je belasting technisch een investering gedaan. Doordat je belasting technisch een investering hebt gedaan, vallen er allerlei fiscale voordelen te behalen zoals;

 • Investeringsaftrek (alleen bij bedrijfswagens en niet bij personenauto’s) (Max. 28%)
 • Afschrijving
 • Rentekostenaftrek
 • VAMIL regeling 

Ook is de BTW van onder ander onderhoud, onderdelen, brandstof en verzekering verrekenbaar. Dus hoewel deze kosten voor de eigen rekening zijn, behaal je wel belastingvoordeel.

Het juridische eigendom van de leasemaatschappij betekend alleen dat door het verstrekken van het geld voor de aanschaf van de auto er dus een garantstelling tegenover

Dit economische eigendom houdt in dat degene die de auto op de balans heeft staan ook verantwoordelijk is voor de verzekering, wegenbelasting en onderhoud. Als de looptijd verstreken is en aan alle financiële verplichtingen voldaan zijn, gaat het juridische eigendom over van de leasemaatschappij naar de economische eigenaar (degene die de auto leaset). H
et in bewaring gegeven overschrijvingsbewijs wordt overgedragen en de leaseovereenkomst wordt beëindigd. Het overschrijvingsbewijs is tijdens de looptijd het onderpand voor de kredietverstrekking door de leasemaatschappij. Dit betekent dat wanneer er dus niet (meer) aan de betalingsverplichting kan worden voldaan (bij bijvoorbeeld faillissement), de auto wordt teruggevorderd en overgedragen aan de juridische eigenaar (op dat moment de leasemaatschappij).

Aan het einde van de financial lease overeenkomst bezit je dus een auto en ben je vrij om de auto te verkopen of in te ruilen voor een andere auto. Hieraan zitten geen enkele verplichtingen meer ten opzichte van de leasemaatschappij. Verder is er ook geen enkele partij die aanspraak kan maken op de restwaarde van de auto. Het is dus in je eigenbelang om de auto goed te onderhouden en er netjes mee om te gaan. Hierdoor houd je de restwaarde zo hoog mogelijk.

In het geval van een slottermijn, wat vergelijkbaar is met een aflossingsvrij deel bij een hypotheek, blijft er een deel van de aankoopsom openstaan. Deze wordt dus wél gefinancierd door de leasemaatschappij maar niet afgelost. Anders gezegd, je betaald over dit deel wel rente gedurende de looptijd, maar aan het einde van de looptijd dient dit openstaande bedrag nog te worden voldaan. Veelal is een slottermijn gebaseerd op een verwachtte restwaarde na afloop van de financial lease overeenkomst. Als u de auto dan verkoopt of inruilt tegen de afgesproken slottermijn speelt u dus quitte. U betaald met een slottermijn gedurende de looptijd een veel lager maandbedrag. Blijkt de auto veel minder waard te zijn doordat u er niet erg voorzichtig mee bent omgesprongen dan is dit voor uw eigen risico. Als je de auto wilt behouden zal je dit resterende bedrag dus altijd moeten betalen. Deze restwaarde in de overeenkomst, wordt voor het aangaan van de overeenkomst bepaald. Je hebt dus heel veel mogelijkheden en veel invloed op de hoogte van het maandbedrag. Vanaf het begin weet je waar je aan toe bent.

Het leasebedrag per maand bestaat bij Financial Lease uit:

 • Rente
 • Aflossing (annuïtair)
 • De voor- en nadelen op een rijtje:

De fiscale voordelen: BTW aftrekbaar, investeringsaftrek, afschrijving, rentekostenaftrek

De fiscale nadelen: mogelijke bijtelling

Andere voordelen: financieel zeer flexibel, veel fiscale voordelen, je wordt eigenaar van de auto, invloed op restwaarde, invloed op onderhoudskosten, contractvoorwaarden soepel bij oversluiten of vroegtijdige beëindiging, vrije kilometers, eventueel boetevrij inlossen.

Andere nadelen: tussenpersonen berekenen soms afsluitprovisies of commissies door aan de klant. Hier hoeft u zich bij ons echter geen zorgen om te maken, want wij leveren rechtstreeks uit eigen voorraad.

Samenvattend

Het verschil is kort samen te vatten door het te vergelijken met het kopen of het huren van een huis. 

Wil je in het nieuwste rijden en geen zorgen hebben over onderhoud en inruil dan is operational lease in de meeste gevallen de makkelijkste keuze. Vind je het echter geen probleem om in een auto van 1 tot 7 jaar oud te rijden en vind je de volgende punten belangrijk:

 • Flexibiliteit
 • Bezit
 • Vrijheid in gebruik
 • Alles zelf in de hand kunnen houden (controle) 
 • Maximaal voordeel (zowel financieel als fiscaal)

 Dan is Financial Lease voor jou de beste keuze. Een keuze voor een bedrijfswagen kunt u maken in onze voorraad.